REZUMATUL PROIECTULUI

"Sport as a Lifestyle" is a multilateral project, developed with the participation of 5 partners from Romania, Turkey, France, Portugal and Italy, which will take place from 02.07.2011 to 02.02.2012 in Costinesti, Romania. The target group consists of 35 young (30 participants + 5 group leaders) from the 5 communities, which in a period of seven days will implement activities in a common framework based on a double theme: sport and art through film and video art.

The project is to promote sports activities on the beach, as a means of harmonious development of human mind and body, as well as video art and photography as a means of promoting young people's artistic abilities and skills. The objectives set for our project are consistent with the overall objectives of the Programme "Youth in Action", as follows: promoting active citizenship of young people through participation in activities in a common framework, develops solidarity and promote tolerance among young people, especially in to strengthen social cohesion in the European Union, equality and tolerance, fosters mutual understanding between young people from different countries by taking some common behavioral patterns, and thus promoting European cooperation in youth. Mentioned objectives will be developed and fulfilled through the following activities set out in our project: workshops, teambuildings, brainstorming sessions, seminars, Survivour type activities, which will have a significant impact on physical and intellectual development of youth group target. Practical method by which these objectives will be met is represented by activities involving young people in non - formal, continuous generating competent to maintain the spirit of youth, as well as promote a dynamic and active tone.

OBJECTIVES OF THE PROJECT:

Increasing awareness of the 35 participants from Romania, Turkey, France, Portugal and Italy on the necessity of practicing sport-recreational beach activities, during 7 days of activity

Promoting a healthy lifestyle among the 35 participants from Romania, Turkey, France, Portugal and Italy, through the development of sports-entertainment, using tools of non-formal education, during the 7 days of activities.

Developing intercultural communication among the 35 participants from Romania, Turkey, France, Portugal and Italy by methods and tools of non – formal communication between young people from different cultures in a period of 7 days of activities.

ACTIVITIES:

Workshops, Brainstormings, teambuildings on: swimming, voley, peteca, football, tenis, fishing, badminton, freesbee, run and gun, treasure hunt, pull the rope, My sandy house, Survivour Missions, Sportsman Project, Winner in Survivour Mission, Interultural evenings, Disco time, Traditional evening, Beach Party, Campfire, Thematic visits, Reflection Groups, Youthpass Reflection, Intermediar Evaluation, Non - Formal Evaluation.

Proiectul “Sport as a lifestyle” ajuns la momentul diseminării rezultatelor!


Proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul “Tineret în Acțiune”

Perioada 23-30 august 2011 a coincis cu perioada desfăşurării proiectului ,,Sport as a lifestyle’’, derulat pe acţiunea 1.1. schimb de tineri, finanţat de Comisia Europeană prin programul ,,Tineret în Acţiune’’, în valoare de 21.321 Euro. Proiectul organizat de către Asociaţia de Tineret ONIX în parteneriat cu organizaţii de tineret din ţări precum Turcia, Italia, Portugalia şi Bulgaria, a avut ca obiectiv principal conştientizarea importanţei sportului în viaţa individului, importanţă de natură socială cât şi de natură psihologică. Abordarea temelor de workshopuri seminarii şi brainstorming-uri au vizat în mod deosebit dezvoltarea competenţelor sportive, a abilităţiLOR artistice prin fotografie şi video dar şi promovarea unor modele comportamentale conduse de principiile toleranţei, egalităţii, nediscriminării şi diversităţii prin intermediul unei socializări active.

Proces de învățare: Gina Gogu – participant!

“Vreau să subliniez de la început că temele abordate pe parcursul proiectului au răspuns în mod optim nevoilor de formare a tinerilor în contextul stabilit anterior. Interesul meu pentru sport fiind minim înaintea acestei experienţe, la finele proiectului am reuşit să descopăr o oarecare înclinaţie pentru acest domeniu. Dacă înainte posedam vagi informaţii despre sporturi precum fotbal, voley sau tenis acum pot susţine că mi-am îmbogăţit remarcabil bagajul de cunoştinţe în această privinţă. Astfel, am reuşit să înţeleg importanţa sportului şi cât de mult conteaza un individ sănătos, practicant al unui sport într-o societate care nu mai are timp de astfel de activităţi.

De asemenea vreau să remarc calitatea schimbului de tineri, seriozitatea cu care au fost tratate activităţile şi comunicarea excelentă între beneficiarii proiectului.

Pentru mine, un aspect deosebit al acestei experienţe l-a reprezentat dimensiunea interculturală, fiind prezente 35 de persoane din 5 ţări pregătiţi să işi însuşească diverse noţiuni generale despre cultura fiecărei ţări în parte. Acest lucru fiind posibil datorită serilor interculturale în care fiecare ţară şi-a prezentat activităţi, mâncăruri şi porturi tradiţionale.

Aşadar, la 3 luni după ce schimbul de tineri ,,Sport as a lifestyle’’ s-a încheiat, în numele celor 35 de tineri participanți apreciez calitatea și importanța schimbului de tineri în evoluția mea. A fost cu adevărat o experiență pe care o voi folosi ca reper în toate acțiunile mele viitoare!”

Gina Gogu – participant în proiectul „Sport as a lifestyle”

Intercultural Evening 1

Intercultural Evening 1

Intercultural Evening 2

Intercultural Evening 2

Intercultural Evening 3

Intercultural Evening 3

“Sport as a lifestyle” - Diseminare


Primul proiect câștigat pe Acțiunea 1.1 – “Schimb de tineri” în cadrul Programului “Tineret în Acțiune” al A.T. ONIX

Anul 2007, prin derularea programului Tineret în Acţiune, a reprezentat pentru tinerii râmniceni o şansă unică în vederea propriei afirmări prin participarea în cadrul schimburilor de tineri facilitate şi implicit o informare asupra posibilităţilor existente în domeniul tineretului. Mulţi tineri s-au arătat receptivi iniţiativei Uniunii Europene, alăturându-se asociaţiilor de tineret şi participând activ în acţiunile desfăşurate în toţi aceşti ani.

Atenţia ONG-urilor râmnicene s-a concentrat pe o implementare cât mai în concordanţa cu obiectivele generale ale Programului “Tineret în Acţiune” finanţat de Comisia Europeană printre care: promovarea cetăţeniei europene, dezvoltarea politicilor de tineret şi o întelegere reciprocă între tinerii din diferite ţări. Luna august a adus însă ceva nou pentru noi în materie de proiecte internaţionale prin intermediul proiectului “Sport as a lifestyle”, ce a avut loc în staţiunea Costineşti; nou întrucât a fost primul proiect câştigat pe Acţiunea 1.1- “Schimb de tineri” de către Asociația de Tineret ONIX.

Orice proiect implică responsabilitate şi seriozitate din partea echipei, aspecte pe care credem că le-am îndeplinit până la momentul actual, dar o acţiune nouă cu cerinţe diferite faţă de cele cu care eram obişnuiţi, creşte gradul de indulgenţă, totul din dorinţa de a avea rezultate pe măsura aşteptărilor.

Tematica proiectului a fost implicarea tinerilor în activităţi sportiv-recreative cu scopul de a le oferi acestora alternative pentru a-şi petrece timpul liber într-un mod sănatos propunându-şi în acelaşi timp dezvoltarea şi însuşirea unor noi aptitudini, abilităţi şi a unui sistem de valori deosebit de importante dezvoltarii viitoare a tinerilor. Pentru atingerea obiectivelor stabilite anterior, ţări precum: Portugalia, Italia, Turcia şi Bulgaria au acţionat într-un mod entuziast şi conştiincios dând dovadă de seriozitate, toleranță, înțelegând diversitatea grupurilor și legând adevărate prietenii. Timp de 8 zile, înotul, voleiul, peteca, tenisul, fotbalul şi badmintonul au beneficiat de o atenţie specială din partea celor 35 de participanţi. Regulile au fost prezentate amănunţit pentru a se putea derula activități cât mai atractive, dar mai presus de aceasta s-a urmărit o interacţiune a participanţilor cu “lumea sportului” care astăzi nu se mai gaseşte pe agenda de priorităţi a tinerilor.

Proiectul “Sport as a lifestyle” continuă. Perioada următoare este destinată acțiunilor de diseminare a rezultatelor activităților în comunitățile promotorilor în scopul transmiterii unor mesaje de calitate privitoare la beneficiile pe care implicarea în proiectul nostru le-a avut la nivelul tinerilor, în scopul îndeplinirii idealului: “Un tânăr implicat = un tânăr bogat!

Cătălina Soare,

Participant în cadrul proiectului “Sport as a lifestyle”

Pull the rope 1

Pull the rope 1

Pull the rope 2

Pull the rope 2

TINERI PENTRU EUROPA

„SPORT AS A LIFESTYLE

Costinești, 23 – 30 august 2011

Proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul “Tineret în Acțiune”

“Să dăm tinerilor ceea ce ei își doresc!și “Un tânăr implicat = un tânăr bogat”! Acestea au fost gândurile cu care Asociația de Tineret Onix a plecat la drum în descoperirea unei noi etape a evoluției sale ca organizație. Tinerii din orașul nostru merită șansa de a se dezvolta, o educație corectă fiind din ce în ce mai greu de asimilat din mijloacele zilnice pe care societatea le pune la bătaie. În acest fel, de cele mai multe ori, tinerii aleg să devină din potențiali “Cineva”, persoane de neînțeles și asta numai din cauza lipsei lor de implicare, a stării continue de nepăsare față de propria persoană și față de idealurile personale. Proiectul “Sport as a lifestyle”, oferă cu fiecare pas al implementării lui un model de viață, de petrecere a timpului liber, deosebit, sportul și arta video reprezentând adevărate mijloace de valorificare a propriilor aptitudini și de automotivare în scopul atingerii celor mai valoroase idealuri.

Beneficiind de sprijinul financiar al Comisiei Europene prin Programul “Tineret în Acțiune”, în valoare de 21.321 Euro, proiectul “Sport as a lifestyle”, derulat pe Acțiunea 1.1. Schimb de tineri, a oferit pe perioada celor 7 zile de activități, posibilitatea întâlnirii a 35 de tineri provenind din 5 țări și anume: România, Italia, Portugalia, Turcia și Bulgaria.

Obiectivele schimbului de tineri au fost reprezentate de dezvoltarea competențelor sportive, a abilităților artistice prin fotografie și artă video precum și promovarea unor modele comportamentale conduse de principiile toleranței, egalității, nediscriminării, coeziunii, diversității, prin intermediul unei socializări active pe întreaga perioadă a proiectului. Ideea de sport a fost abordată ca urmare a desfășurării unor workshopuri și seminarii, brainstorming-uri având ca temă: fotbalul, voleyul, peteca, badmintonul, freesbie-ul, înotul, tenis de plajă, pescuit, precum și a unor jocuri de tip: “My sandy house” (Castelul meu de nisip), “Run and gun” (Aruncă și marchează), “Treasure hunt” (Vânătoarea de comori), “Pull the rope” (Trage frânghia). Elementul de rezistență al proiectului a fost reprezentat de derularea unor acțiuni de tip “Survivor Mission” (Misiune de Supraviețuire), care a avut ca protagonist pe rând fiecare țară parteneră în proiect și care a urmărit derularea unor probe pe care participanții, împărțiți în echipe mixte, au trebuit să le depășească.

Bucuria mării, a simțirii apei, a nisipului, a soarelui ce a scăldat sufletele participanților pe perioada unei întregi săptămâni sunt lucruri ce nu pot fi uitate, iar prientiile create aici par a fi promisiuni către sine ce vor fi menținute pentru totdeauna. Atât de special este să-ți faci un prieten provenind dintr-o altă țară și atât de minunat este să simți, să trăiești prin Programul “Tineret în Acțiune”, să simți cu adevărat ce vrei, să realizezi care este scopul și să-ți poți alege mijloacele cele mai potrivite pentru a-l atinge. Creativitate, provocarea inteligenței personale, curaj! Sunt doar puțin din ceea ce a însemnat schimbul de tineri al proiectului “Sport as a lifestyle”.

Plăcerea de a participa la fiecare activitate, implicarea și devotamentul cu care s-au manifestat în timpul acestor acțiuni și a întregului schimb, alături de o seriozitate specială acordată activităților, a dovedit faptul că, în ciuda diferențelor de orice tip ce îi definesc pe tineri în mod independent de voința lor, aducerea lor într-un cadru comun, crează cu adevărat modele comportamentale și valori comune. Limba engleză vorbită ca limbă oficială a proiectului, alături de încercările de multe ori nostime de a pronunța cuvinte noi în limbi diferite de graiul românesc reprezintă încercări reușite de autodepășire a propriei condiții manifestate la nivelul fiecărui tânăr. Monotonia vieții de zi cu zi nu produce posibilități, iar impasibilitatea nu reprezintă o soluție viabilă decât pentru producerea de nevoi. Nevoia deja satisfăcută prin prezentul schimb de tineri se traduce simplu : socializare.

Cuvintele și faptele sunt rezultatele efective ale rațiunii umane. Vorbim diferit însă, gândim și acționăm la fel. Ceea ce rămâne sunt doar mici diferențe de stil caracteristice evident fiecărui stat în parte. Fiind alătuiri altora, din state pe care societatea le promovează a fi superioare nouă acceptăm provocarea pe care Uniunea Europeană o pune în calea dezvoltării noastre, iar tinerii noștri, participanți în proiectul de la Costinești au dovedit cu adevărat că au un cuvânt de spus, că știu ce vor și că nu sunt cu nimic mai prejos decât ceilalți. Fiecare proiect în parte crează valori umane.

Adevăratele valori râmnicene ale proiectului “Sport as a lifestyle” se numesc: Raluca Sbîrnea (Liderul grupului din România), Rotea Emilian, Soare Cătălina, Oprea Denis, Gogu Gina, Ioana Raluca Gafton și Miu Cosmin Răzvan. Oameni câștigați pentru comunitate, adevărați promotori ai mun. Rm. Sărat în Europa!

După schimbul efectiv de tineri derulat pe perioada unei săptămâni, urmează o etapă deosebit de importantă și anume cea a diseminării rezultatelor proiectului. Atât de scurt este timpul între bucuria creării unei noi prietenii și regretele despărțirii! Însă așa cum spunea un bun prieten al nostru din Turcia “Să nu uităm că fnalul fiecărei povești e primul pas către începerea alteia și mai speciale”.

Florin Ceparu - Președinte A.T. ONIX

My sandy house

My sandy house

Survivor Mission 1

Survivor Mission 1

Survivor Mission 2

Survivor Mission 2

Survivor Mission 3

Survivor Mission 3

Survivor Mission 4

Survivor Mission 4

Survivor Mission 5

Survivor Mission 5

Fotbal 1

Fotbal 1

Fotbal 2

Fotbal 2

Fotbal 3

Fotbal 3

We'll learn to play tennis

We'll learn to play tennis

Proiectul „SPORT AS A LIFESTYLE” aflat la momentul VPA


Proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul “Tineret în Acțiune”

Beneficiar: Asociația de Tineret “ONIX”

Momentul întâlnirii tinerilor din diferite state reprezintă poate cel mai emoționant pas din cadrul întregului proiect. Discuții pe mail, messenger, stabilesc detaliile de principiu ale fiecărui proiect de tineret, însă nimic nu poate fi comparat cu senzația pe care întâlnirea propriu zisă, punte către socializare și cunoaștere interculturală, ți-o oferă.

Miercurea aceasta, 20 iulie 2011, Asociația de Tineret “Onix” s-a aflat în fața primei astfel de experiențe, motivul fiind stabilirea detaliilor privitoare la implementarea proiectului de tineret “Sport as a lifestyle”, ce va avea loc în perioada 23 – 30 august 2011 în localitatea Costinești, cu participarea a 35 de tineri din România Italia, Portugalia, Franța și Turcia. La activitatea pregătitoare au participat liderii grupurilor de tineri din România, Italia, Portugalia și Turcia, grupul francez nefiind nereprezentat din cauza unor aspecte organizatorice interne lor.

Resposabilul organizației râmnicene pentru susținerea acestei vizite de planificare în avans a fost Daniela Strîmbei, totodată vicepreședinta ATCE – Speranța Râmniceană, persoana care a reușit să identifice în instanță partenerii pentru prezentul proiect, considerând relațiile deosebite de prietenie existente între aceasta și membrii asociațiilor promotoare.

Obiectivele vizitei încheiate în data de 22 iulie au fost: stabilirea detaliilor administrative și de implementare a proiectului, socializarea, cunoașterea reciprocă dintre reprezentanții asociațiilor partenere, stabilirea unor reguli aplicabile proiectului precum și a detaliilor financiare asumate prin bugetul proiectului, precum și realizarea unui tur al municipiului Rm. Sărat. Urmare a acesteia, spre bucuria noastră, leaderii au apreciat la unison dinamismul tinerilor de aici, viața liniștită pe care comunitatea o are și totodată arhitectura Primăriei, a Casei de Cultură, Muzeului Municipal, și altele.

La finalul vizitei, mulțumiți de rezultatele obținute, întreaga echipă a liderilor privește cu încredere către momentul implementării proiectului, cu toții fiind convinși de reușita și de rezultatele finale pe care acesta le va aduce.

Ceparu Florin

Multiculturalitate

Multiculturalitate

COMUNICAT DE PRESĂ DE LANSARE A PROIECTULUI “SPORT AS A LIFESTYLE”

Proiectul Asociației de Tineret “ONIX”, a primit finanțare din partea Comisiei Europeane prin Programul “Tineret în Acțiune”, pe Acțiunea 1.1. – Schimb de tineri, la data de 26 mai 2011. Valoarea proiectului ce a ocupat locul 7 pe țară, este de 21.321 Euro, bani ce vor fi cheltuiți în scopul asigurării transportului participanților, cazării acestora, meselor și a necesităților implementării adecvate, la cel mai înalt nivel, al activităților planificate.

Schimbul de tineri se va desfășura în perioada 23 – 30 august 2011 în localitatea Costinești, activitățile urmărind o dublă tematică: sport și artă video.

Grupul țintă este alcătuit din 35 de participanți, care vor încerca prin activitățile ce vor fi desfășurate: workshopuri, mese rotunde, seminarii, teambuiding-uri, evaluări, seri interculturale, să dea o altă nuantă relațiilor dintre tinerii provenind din țări cu culturi și orientări educaționale diferite, scopul fiind acela, ca utilizând unitatea de grup, coeziunea să poată fi realizată o conștientizare tematică asupra importanței practicării sportului în asigurarea unui stil de viață sănătos. Beneficiarii proiectului sunt cei 35 de tineri din grupul țintă (direcți) la care se adaugă comunitatea locală promotorilor unde a fost realizată vizibilitatea proiectului și întregul spațiu european (indirecți), în care vor fi fiseminate informațiile rezultate ca urmare a finalizării proecesului de implementare.

Anterior, în data de 02 iulie a fost realizată lansarea proiectului și în cadrul unei Conferințe de presă organizată în incinta Primăriei Mun. Rm. Sărat, la care au participat aproximativ 40 de tineri din comunitatea locală, cărora le-au fost prezentate informațiile specifice ale proiectului, precum: denumire, organizator, locație, perioadă, parteneri, o caracterizare a Programului “Tineret în Acțiune”, tematica și obiectivele proiectului, activitățile și rezultatele așteptate ca urmare a implementării schimbului nostru de tineri.

Ceparu Florin

Vizibilitate 1

Vizibilitate 1

Vizibilitate 2

Vizibilitate 2

Vizibilitate 3

Vizibilitate 3

Vizibilitate 4

Vizibilitate 4

“SPORT AS A LIFESTYLE” - VIZIBILITATE


Proiect al Asociației de Tineret “ONIX”,

finanțat de Comisia Europeană prin Programul “Tineret în Acțiune”,

Acțiunea 1.1. – Schimb de tineri, în valoare de 21.321 Euro

Zilele de 03 și 14 august 2011 au fost dedicate unor acțiuni de vizibilitate de amploare în cadrul proiectului “Sport as a lifestyle”. Primul schimb de tineri câștigat de către Asociația de Tineret ONIX va aduce față în față în localitatea Costinești 35 de tineri din România, Italia, Turcia, Portugalia și Franța în încercarea de a aborda într-un mod realist unele din problemele identificate la nivelul tinerilor, ce vor soluționate urmare a desfășurării activităților proiectului ce au ca tematica sportul și arta video.

Rămânănd un pic la nivelul proiectelor europene, dorim a menționa faptul că impactul produs ca urmare a derulării procesului de implementare este unul multiplu. Pe de o parte este resimțit de către participanți, cei care dau pulsul acțiunilor și care la final își îmbogățesc experiența cu competențe deosebite ce vor fi folosite în dezvoltarea lor socio – profesională și pe de altă parte de către comunitatea locală, care beneficiază de vizibilitatea proiectului, ca urmare a activităților de promovare ale tinerilor implicați în proiect.

Vizibilitatea, așadar, ocupă un loc central în istoria fiecărui proiect și drept urmare trebuie să i se ofere o atenție deosebită. Acțiunea de miercuri nu a făcut altceva decât să aducă un plus de imagine atât proiectului de tineret cât și Comisiei Europene și Programului “Tineret în Acțiune”, care au făcut posibilă implementarea multiculturală a unui proiect având o tematică de interes deosebit în rândul tinerilor. Menționăm că activitatea a început prin realizarea unui meeting tematic în care au fost discutate aspecte importante ale proiectului, care îl definesc, precum și ale Programului “Tineret în Acțiune”, în cadrul Primăriei Mun. Rm. Sărat, datorită faptului că alături de reprezentanșii organizației noastre în proiect au mai venit și alți tineri voluntari interesați de proiect și a continuat cu o acțiune de distribuire de materiale informative: pliante, flyere, lipire afișe, în zona centrală a orașului, ocazie cu care, cetățenii au fost înștiințați de schimbul de tineri ce va avea loc cu implicarea tinerilor din Rm. Sărat, precum și obiectivele implicării, tematica proiectului, data schimbului, locația și alte lucruri.

Îmbucurătoare este atitudinea și reacția cetățenilor la acțiunea noastră și la aflarea veștii câștigării unui nou proiect european, aceștia amintindu-ne că suntem cu adevărat pe un drum bun, ascendent, cu ale cărui idealuri trebuie să continuăm pe calea pe care am început.

O altă resursă de promovare specifică tinerilor și anume Facebook – ul a este de asemenea prezentă și în cadrul proiectului de față. În acest sens, pentru o mai bună transmitere a informației și pentru o cunoaștere la zi a evoluției proiectului precum și pentru o deosebită colaborare a echipei de proiect, participanților din România cu tinerii din țările și organizațiile partenere, am creat un Grup de discuții ce poartă numele proiectului, “Sport as a lifestyle”, care va fi menținut permanent pe întreaga perioadă de implementare și unde, cu timpul, tinerii vor avea șansa de a posta articole proprii, impresii, fotografii și înregistrări video, astfel încât imaginea acțiunilor să fie una completă.

Proiectul “Sport as a lifestyle” continuă, echipa de proiect alături de participanți continuând seria acțiunilor de promovare, fiind utilizate totodată și alte mijloace, precum: mai-uri, sms-uri, mass-uri pe messenger și altele.

Ceparu Florin

Lansare 1

Lansare 1

Lansare 2

Lansare 2

Lansare 3

Lansare 3

“History of the Parliament” “Latinity in Europe” şi “Sport as a lifestyle”:

Lansare şi vizibilitate

“History of the Parliament”, “Latinity in Europe” şi “Sport as a Lifestyle” sunt denumirile celor două proiecte ale Federaţiei FORTES şi Primăriei Mun. Rm. Sărat, ATCE – SR, respectiv al Asociaţiei de Tineret “ONIX” a căror implementare va trimite tinerii din municipiul Rm. Sărat în situaţia de a dezbate alături de zeci de alţi tineri din toată Europa subiecte de o complexitate şi importanţă deosebită.

“History of the Parliament”, a cărei lasare a avut loc în data de 15.05.2011 în cadrul unei Festivităţi organizate cu participarea echipei de proiect, grupului ţintă, precum şi ai altor voluntari şi reprezentanţi ai administraţiei publice locale, şi-a desfăşurat săptămâna aceasta o deosebită acţiune de vizibilitate ce a constat în distribuirea de materiale informative cetăţenilor din mun. Rm. Sărat, acţiune ce a avut loc în zona centrală şi Parc. Aceasta reprezintă una din ultimele acţiuni derulate înaintea începerii implementării efective a proiectului, care se va realiza începând cu data de 08 iulie 2011 în localităţile Brolo – Italia şi Rm. Sărat – România. Tematica proiectului este aceea de abordare a problematicii Parlamentului statal precum şi a celui european pe fundamentul cunoaşterii şi discutării unor subiecte de deosebit interes precum: democraţie, cetăţenie, drepturi şi obligaţii cetăţeneşti. Proiectul a fost câştigat la termenul 1 aprilie, ocupând Locul 2 pe ţară în cadrul acţiunii pe care a candidat: 1.3. – Democraţie participativă, fiind finanţat de Comisia Europeană prin Programul “Tineret în Acţiune”.

“Latinity in Europe”, proiectul ATCE – “Speranţa Râmniceană” a avut lansarea în data de 2 iulie. Implementarea efectivă a proiectului va avea loc în localitatea Costeşti, jud. Hunedoara în perioada 08 – 20 august 2011, cu participarea partenerilor din Italia, Franţa, Malta, Spania, Serbia, Portugalia şi Moldova. Grupul ţintă este alcătuit din 48 de tineri, câte 6 din fiecare ţară, la care se adaugă echipa de proiect. Proiectul, de o complexitate deosebită aduce în discuţie istoria latinităţii europene, zona de implementare fiind de fapt apropierea centrului vechii Sarmizegetusa, o adevărată reşedinţă a istoriei româneşti. Proiectul, finanţat de Comisia Europeană prin Programul “Tineret în Acţiune” a ocupat Locul I pe ţară pe acţiunea 5.1a, pe care a fost depus, acesta fiind practic considerat cel mai bun proiect depus la acest termen, fapt ce face cinste muncii depuse de către ONG-urile locale în scrierea proiectelor de finanţare.

“Sport as a lifestyle” a avut lansarea în data de 02 iulie 2011, ocazie cu care au fost aduse la cunoştinţă detaliile tehnice ale proiectului, fiind lansat cu această ocazie şi un apel de participare. Obiectivele proiectului sunt: dezvoltarea abilităţilor sportive a tinerilor provenind din România, Franţa, Italia, Turcia, Portugalia, conştientizarea importanţei practicării sportului precum şi a susţinerii dialogurilor interculturale în vederea realizării unei adevărate coeziuni a valorilor la nivel european. Implementarea efectivă a proiectului este prevăzută a se realiza în perioada 23 – 30 august 2010 în localitatea Costineşti, acolo unde tinerii provenind din 5 state vor avea şansa de a petrece împreună o săptămână a comunicării multiculturale, învăţând astfel din valorile şi tradiţiile specifice ale tuturor statelor participante. Grupul ţintă al proiectului este alcătuit din 35 de tineri la care se adaugă echipa de proiect, fiecare ţară fiind reprezentată de cate 7 participanti. Proiectul A.T. “ONIX” a fost câştigat la termenul 1 aprilie, ocupând Locul 7 pe ţară în cadrul acţiunii 1.1. “Schimb de tineri”, obţinând de asemenea finanţare din partea Comisiei Europene prin Programul “Tineret în Acţiune”.

Florin Ceparu

Move close to the nature...

Move close to the nature...

Evaluare - Feedback

Evaluare - Feedback

luni, 12 decembrie 2011

Tinerii râmniceni, mesageri ai iernii, au ajuns la Predeal în diseminarea a două proiecte!


Anul 2011 a reprezentat o perioadă plină de satisfacții pentru organizațiile de tineret râmnicene. O sumedenie de proiecte ce au inclus în tematica lor subiecte din toate domeniile au dat viață implicării a sute de tineri din Municipiul Râmnicu Sărat și din localitățile învecinate.
Luna decembrie, asemenea sărbătorilor de iarnă, aduce și în cazul nostru momente de reunire a celor care timp de un an de zile au reprezentat centrul de acțiune al vieții juvenile râmnicene. Au fost multiculturali, au călătorit, și-au făcut prieteni peste hotare, au evoluat, reprezentând în momentul de față exemple de urmat pentru orice tânăr ce își dorește cu adevărat să evolueze în viață. Și pentru că originalitatea este elementul care i-a definit de fiecare dată, nici în aceste momente de sărbătoare ale voluntariatului râmnicean, situația nu putea sta altfel.
Astfel, în perioada 10 – 11 decembrie, voluntarii A.T. ONIX și ATCE Speranța Râmniceană s-au deplasat la Predeal într-o acțiune de diseminare a informațiilor în cadrul a două proiecte deosebit de importante din anul anul în curs: primul dintre acestea, aparținând Asociației de Tineret ONIX, denumit “Sport as a lifestyle”, un proiect ce s-a derulat în perioada 23 – 30 august 2011, având ca tematică sportul și arta video, finanțat de Comisia Europeană, prin Programul “Tineret în Acțiune” și cel de-al doilea, “Festivalul Dramaturgiei Buzoiene”, al organzației “Speranța Râmniceană”, finanțat de Consiliul Județean Buzău.
La activitate au participat 40 de tineri, componenți ai grupurilor țintă ale celor două proiecte, la care s-a alăturat echipa de proiect, alcătuită din 6 persoane. Cu toții, în data de 10 decembrie au derulat o acțiune de vizibilitate în localitatea Predeal, aducând la cunoștință trecătorilor rezultatele celor două proiecte.
Activitatea din timpul verii, promovată iarna! Acesta este răspunsul nostru ce contureaza imaginea voluntariatului în care continuitatea faptelor reprezintă condiția de bază a obținerii unor noi performanțe!
Florin Ceparu